آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهسا پارسه

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش سرلک

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یلدا سرلک

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس امرایی

مسابقه: خط

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

شكيبا سرلك

1390/01/06

دبستان دخترانه سما

كيانا اداوي

1388/01/05

دبستان دخترانه سما

اسما سرلك

1390/01/01