آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

نرگس امرایی

مسابقه: خط

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مهسا پارسه

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش سرلک

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یلدا سرلک

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رها خليلي

1390/04/26